Welpen

Kinderen tussen 7 en 11 jaar zitten bij de Welpen. De welpen draaien groep op vrijdagavond van 18.45 – 20.15 uur en spelen met zijn allen in de Jungle.