Beleid

Sociale veiligheid bij Scouting Anne Frank – Sint Jan

Aanstellingsbeleid

We vinden het binnen Scouting Anne Frank – St. Jan Heer belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende scoutingactiviteiten kunnen doen. Wie denkt aan kinderen, jongeren en scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Anne Frank – St. Jan Heer al vele jaren geleden getroffen heeft om binnen onze vereniging een veilige omgeving te bieden. Zo beschikken we ook over een Gedragscode. Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze vereniging voeren wij niet alleen intakegesprekken, maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste drie maanden een soort proefperiode zijn.

Gedragscode

Scouting Nederland vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar jeugdleden en vrijwilligers belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en jeugdleden binnen Scouting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen dus nooit precies grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien.

Vertrouwenspersoon

Onze vereniging heeft een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon heeft kennis van onze groep, maar is feitelijk niet betrokken bij de reguliere scoutingactiviteiten. De vertrouwenspersoon kun je in vertrouwen nemen en neemt een onafhankelijke positie is. Daardoor is deze ook benaderbaar als iemand geen gehoor vindt bij bestuur of leidinggevenden. De vertrouwenspersoon van onze vereniging is op het volgende e-mailadres te bereiken: vertrouwenspersoon@scoutingheer.nl.

Huishoudelijk reglement

Bij Scouting Anne Frank – St. Jan hebben we bepaalde afspraken met elkaar gemaakt. Deze kunt u terugvinden in ons huishoudelijk reglement.

Privacybeleid

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Scouting Anne Frank Sint Jan verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.